Strumenti ta' Finanzjament

Opportunitajiet ta' finanzjament għall-Pjanijiet ta' Azzjoni għall-Enerġija Sostenibbli u għall-Klima

L-aċċess għall-finanzjament huwa ċ-ċavetta biex pjani ta' azzjoni ambizzjużi jinbidlu fi proġetti. Il-paġna tal-Istrumenti ta' Finanzjament tipprovdi lill-Komunità tal-Patt tas-sindki b'informazzjoni ċara u prattika dwar l-opportunitajiet ta' fondi u finanzjament.

Il-gwida interattiva dwar il-fondi tiġbor informazzjoni dwar l-inizjattivi mmaniġġati mill-Unjoni Ewropea, l-Istati Membri u istituzzjonijiet finanzjarji ewlenin bħal Bank Ewropej tal-Investiment. Il-gwida tinkludi wkoll informazzjoni dwar servizzi ta' appoġġ u skemi ta' finanzjament innovattivi.

It-taqsima tal-ħoloq utli tiġbor fiha l-pubblikazzjoni ta' finanzjament l-aktar rilevanti għall-Komunità tal-Patt tas-Sindki inklużi eżempji tal-aħjar każi u l-lezzjonijiet mgħallma.


Gwida għall-finanzjament interattiva


TFITTXIJA AVVANZATA Iċċara kollhaIt-taqsima tal-ħoloq utli

Pubblikazzjonijiet ewlenin inklużi l-aħjar prattiċi mill-komunità tal-Patt tas-Sindki, tagħlimiet miksuba u rapporti utli mill-istituzzjonijiet ewlenin tal-UE huma miġbura f'din it-taqsima. Aktar pubblikazzjonijiet huma disponibbli għall-Komunità tal-Patt tas-Sindki biss fiż-żona privata (Il-Patt Tiegħi) tal-websajt.