Strumenti ta' Finanzjament

Opportunitajiet ta' finanzjament għall-Pjanijiet ta' Azzjoni għall-Enerġija Sostenibbli u għall-Klima

L-aċċess għall-finanzjament huwa ċ-ċavetta biex pjani ta' azzjoni ambizzjużi jinbidlu fi proġetti. Il-paġna tal-Istrumenti ta' Finanzjament tipprovdi lill-Komunità tal-Patt tas-sindki b'informazzjoni ċara u prattika dwar l-opportunitajiet ta' fondi u finanzjament.

Il-gwida interattiva dwar il-fondi tiġbor informazzjoni dwar l-inizjattivi mmaniġġati mill-Unjoni Ewropea, l-Istati Membri u istituzzjonijiet finanzjarji ewlenin bħal Bank Ewropej tal-Investiment. Il-gwida tinkludi wkoll informazzjoni dwar servizzi ta' appoġġ u skemi ta' finanzjament innovattivi.

It-taqsima tal-ħoloq utli tiġbor fiha l-pubblikazzjoni ta' finanzjament l-aktar rilevanti għall-Komunità tal-Patt tas-Sindki inklużi eżempji tal-aħjar każi u l-lezzjonijiet mgħallma.


Gwida għall-finanzjament interattiva


TFITTXIJA AVVANZATA Iċċara kollhaURBIS

URBIS is a new dedicated urban investment advisory platform within the European Investment Advisory Hub (EIAH). URBIS is set up to provide advisory support to urban authorities to facilitate, accelerate and unlock urban investment projects, programmes and platforms. URBIS has been developed in partnership by the European Commission (Directorate-General for Regional and Urban Policies) and the EIB in the context of the EU One Stop Shop for Cities and in support of the ambitions defined in the EU Urban Agenda.

It-taqsima tal-ħoloq utli

Pubblikazzjonijiet ewlenin inklużi l-aħjar prattiċi mill-komunità tal-Patt tas-Sindki, tagħlimiet miksuba u rapporti utli mill-istituzzjonijiet ewlenin tal-UE huma miġbura f'din it-taqsima. Aktar pubblikazzjonijiet huma disponibbli għall-Komunità tal-Patt tas-Sindki biss fiż-żona privata (Il-Patt Tiegħi) tal-websajt.