Firmatarji

Il-Patt tas-Sindki għall-Klima u l-Enerġija huwa miftuħ għall-awtoritajiet lokali kostitwiti demokratikament ma'/minn rappreżentati eletti, ikun x'ikun id-daqs tagħhom u jkun x'ikun l-istadju ta' implimentazzjoni tal-politiki dwar l-enerġija u l-klima tagħhom.

Awtoritajiet ġirien ta' daqs żgħir u medju jistgħu wkoll, taħt ċerti kondizzjonijiet, jiddeċiedu li jingħaqdu bħala grupp ta' firmatarji.

L-impenji tal-firmatarji tal-Patt huma marbuta mal-qafas ta' politika tal-UE għall-klima u l-enerġija: il-pakkett tal-2020 għall-klima u l-enerġija għall-firmatarji li ngħaqdu bejn l-2008 u l-2015 u l-qafas dwar il-klima u l-enerġija 2030 kif ukoll l-Istrateġija tal-UE dwar l-Adattament għat-Tibdil fil-Klima għall-firmatarji wara l-2015.

Il-firmatarji tal-Patt jikkommettu ruħhom li jadottaw approċċ integrat għall-mitigazzjoni u adattament għat-tibdil fil-klima. Huma meħtieġa li jiżviluppaw, fl-ewwel sentejn tal-adeżjoni, Pjan ta' Azzjoni għall-Enerġija Sostenibbli u l-Klima bil-għanijiet li jnaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2 b'tal-anqas 40% sal-2030 u biż-żieda ta' reżiljenza għat-tibdil fil-klima.

 

Ingħaqad bħala Firmatarju


TFITTXIJA AVVANZATA


9826 Riżultati misjuba

Oġġetti/paġna

Firmatarji Popolazzjoni Impenji Status Data ta' adeżjoni
Unione Tresinaro Secchia, IT 81753 2030 ADAPT 2019
VEDRA, ES 5046 2030 ADAPT 2019
XUNQUEIRA DE ESPADANEDO, ES 750 2030 ADAPT 2019
Lojeŭ, BY 11516 2030 ADAPT 2019
Voranava, BY 24900 2030 ADAPT 2019
Veszprém Megyei Önkormányzat, HU 175196 2030 ADAPT 2019
A POBRA DO BROLLÓN, ES 1685 2030 ADAPT 2019
XOVE, ES 3314 2030 ADAPT 2019
Tábor, CZ 33669 2030 ADAPT 2019
RIOTORTO, ES 1255 2030 ADAPT 2019
Sot de Chera, ES 375 2030 ADAPT 2019
ANTAS DE ULLA , ES 2008 2030 ADAPT 2019
MELÓN, ES 1 2030 ADAPT 2019
SOBER, ES 2301 2030 ADAPT 2019
As Nogais, ES 1100 2030 ADAPT 2019
Tudela, ES 35500 2030 ADAPT 2019
VILARIÑO DE CONSO , ES 558 2030 ADAPT 2019
BAÑOS DE MOLGAS , ES 1623 2030 ADAPT 2019
A TEIXEIRA, ES 332 2030 ADAPT 2019
PUNXIN , ES 699 2030 ADAPT 2019
Aranga, ES 1894 2030 ADAPT 2019
CONCELLO DE CARBALLEDA DE AVIA, ES 1300 2030 ADAPT 2019
SILLEDA , ES 8698 2030 ADAPT 2019
A MERCA, ES 1911 2030 ADAPT 2019
BENEIXIDA , ES 674 2030 ADAPT 2019