Oġġettivi u Ambitu

Il-Patt tas-Sindki huwa l-akbar moviment fid-dinja ta' bliet għal azzjoni dwar il-klima lokali u l-enerġija. Hawn taħt inti għandek issib aktar informazzjoni dwar l-inizjattiva fl-UE: l-isfond, il-missjoni u l-viżjoni tiegħu, u l-kisbiet tiegħu f'ċifri.

Il-Viżjoni tal-Firmatarji

SigningIl-Firmatarji approvaw viżjoni konġunta għal 2030: aċċellerazzjoni tat-tneħħija tal-karbonju mit-territorji tagħhom, it-tisħiħ tal-kapaċitajiet tagħhom li jadattaw għall-impatti li ma tistax teħles minnhom tat-tibdil fil-klima, u li jippermettu liċ-ċittadini tagħhom li jkollhom aċċess għal enerġija sigura, sostenibbli u rħisa.

L-impenn tal-Firmatarji

Bliet firmatarji jimpenjaw ruħhom li jieħdu azzjoni biex jappoġġaw l-iplimentazzjoni tal-mira tal-UE li jitnaqqsu l-gassijiet serra għal 40% sal-2030 u l-adozzjoni ta’ approċċ konġunt sabiex jittrattaw il-mitigazzjoni u l-adattament tat-tibdil fil-klima.

Sabiex jittraduċu l-impenn politiku tagħhom f’miżuri u proġetti prattiċi, il-firmatarji tal-Patt jinpenjaw ruħhom li jissottomettu, fi żmien sentejn mid-deċiżjoni tal-kunsill lokali, Pjan ta’ Azzjoni dwar l-Enerġija Sostenibbli u l-Klima (SECAP) li jissottolinea l-azzjonijiet ewlenin li qed jippjanaw li jwettqu. Il-pjan ikun jinkludi Inventarju tal-Emissjonijiet fil-Linja Bażi biex isegwu l-azzjonijiet ta' mitigazzjoni u Evalwazzjoni tar-Riskju tat-Tibdil fil-Klima u Vulnerabilità. L-istrateġija ta' adattament tista' tkun jew parti mis-SECAP jew tkun żviluppata u inkorporata f'dokument ta' ippjanar separat. Dan l-impenn politiku kuraġġjuż jimmarka l-bidu ta' proċess fit-tul bil-bliet jikkommettu ruħhom biex jirrapportaw dwar il-progress tal-implimentazzjoni tal-pjani tagħhom kull sentejn.