Grupp ta; prattikanti

Grupp ta' Prattikanti

Il-Patt tas-Sindki hija iniżjattiva għall-bliet, imfassla mill-bliet. Il-Grupp ta' Prattikanti jiġbor flimkien bliet, reġjuni u experti ewlenin fil-mitigazzjoni l-adattament għat-tibdil fil-klima minn madwar l-Ewropa u jagħtihom l-opportunità li jikkontribwixxu għall-konsolidament u l-iżvilupp tal-iniżjattiva.

Il-membri tal-grupp jaqsmu l-esperjenza u l-konoxxenza tagħhom fil-qasam tal-mitigrazzjoni u adattament tat-tibdil fil-klima fil-livell lokali u l-aċċess għall-enerġija. Huma wkoll mistiedna li jagħtu s-sehem tagħhom fuq żviluppi metodoloġiċi u strateġiċi ewlenin tal-iniżjattiva. Skont is-suġġetti diskussi, l-esperti fl-adattament u/jew fil-mitigazzjoni huma mistiedna bil-għan li jqajmu sfidi speċifiċi - kemm f'dak li għandu jaqsam mal-metodoloġija speċifika tal-Patt u aktar gwida ġenerali dwar l-iżvilupp futur.