Appoġġ lill-komunità

Bord politiku

DSC 0231Il-Patt tas-Sindki għall-Klima u l-Enerġija huwa moviment politiku uniku mmexxi mis-sindki.

Il-Bord tal-Patt Ewropew tas-Sindki jagħti lill-mexxejja lokali u reġjonali l-opportunità li jkollhom rwol akbar fit-tfassil u gwida 'il quddiem tal-inizjattiva. Il-membri tal-Bord jagħmlu kampanji wkoll sabiex iwettqu oqsfa għall-azzjonijiet lokali dwar il-klima u l-enerġija fil-livell nazzjonali u Ewropew, ikabbru l-għarfien dwar il-ħtiġijiet lokali fost dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet fil-livell tal-UE u dak nazzjonali..

Dan il-Bord jimmira li jiddiskuti l-orjentazzjonijiet strateġiċi tal-inizjattiva, biex jassigura li jaqdu l-aħjar il-ħtiġijiet tal-bliet u mfassla skont l-istennija tagħhom, u sabiex irawmu d-djalogu bejn il-Komunità tal-Patt Ewropew u l-istituzzjonijiet tal-UE.

Il-Bord huwa kompost minn 7-il sindku u rappreżentanti lokali eletti.

Membri

 • Isem: Asa Karlsson Björkmarker
  Pożizzjoni: Deputy Mayor of Växjö
  Pajjiż: Sweden

  "Local governments are the level best positioned to engage citizens, create green jobs & swiftly implement the shift to renewable energy."

 • Isem: Célia Blauel
  Pożizzjoni: Deputy-Mayor of Paris
  Pajjiż: France

  "As major actors in the energy transition, local authorities act closest to the citizens by associating all players on the territory in order to achieve the objectives of the Paris Agreement"

 • Isem: Daniel Termont
  Pożizzjoni: Mayor of Ghent
  Pajjiż: Belgium

  "It is in our cities that the transition towards climate neutral cities start. [...] If we cooperate, cities will help shaping the future.”

 • Isem: Eckart Würzner
  Pożizzjoni: Mayor of Heidelberg
  Pajjiż: Germany

  "We are ready to go further in our actions in order to accelerate the energy transition and tackle climate change, in line with the Paris Agreement."

 • Isem: Juan Espadas Cejas
  Pożizzjoni: Mayor of Sevilla
  Pajjiż: Spain

  "Local Governments stand ready to work together, with the support of the public and private sector, as well as the involvement of citizens, to reach a sustainable planet, but it requires improvement in funding to finance climate policies."

 • Isem: Julije Domac
  Pożizzjoni: Director of REGEA, the North-West Croatia Energy Agency
  Pajjiż: Croatia

  "European regions and energy agencies should play a key role in planning, developing and implementing sustainable energy projects at all levels."

 • Isem: Marc Castells
  Pożizzjoni: Mayor of Igualada and President of the Barcelona Province
  Pajjiż: Spain