Il-faqar enerġetiku

Innaqqsu l-faqar enerġetiku

Fil-qafas tal-2030 tal-Patt tas-Sindki (PtS) fl-Ewropa, flimkien mal-azzjoni meħuda għall-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-adattament għall-effetti tiegħu li ma jistgħux jiġu evitati, il-firmatarji kkommettew ruħhom li jipprovdu aċċess għal enerġija sigura, sostenibbli u affordabbli għal kulħadd. Fil-kuntest Ewropew dan ifisser it-teħid ta’ azzjoni biex jitnaqqas il-faqar enerġetiku. Billi jnaqqsu l-faqar enerġetiku, il-firmatarji tal-Patt jistgħu jtejbu l-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini tagħhom u joħolqu soċjetà iktar ġusta u inklużiva

X’inhu l-faqar enerġetiku?

Il-faqar enerġetiku jista’ jiġi definit bħala:

“sitwazzjoni fejn unità domestika jew individwu ma jifilħux iħallsu għas-servizzi tal-enerġija bażiċi (tisħin, tkessiħ, dawl, mobilità u enerġija) biex jiggarantixxu livell ta’ għajxien deċenti minħabba kombinazzjoni ta’ dħul baxx, infiq għoli għall-enerġija u effiċjenza baxxa fl-użu tal-enerġija tad-djar tagħhom”.

European Commission, Citizen Energy Forum 2016

F’termini prattiċi dan ifisser li ċ-ċittadini vulnerabbli jew ma jkollhomx aċċess għas-servizzi enerġetiċi jew l-użu ta’ dawn is-servizzi enerġetiċi jnaqqasl il-possibilità tagħhom li jaċċessaw servizzi bażiċi oħra. Meta wieħed jiġi effettwat mill-faqar enerġetiku dan jista’ jkollu implikazzjonijiet severi fuq is-saħħa, il-benesseri, l-inklużjoni soċjali u l-kwalità tal-ħajja. L-unitajiet domestiċi enerġetikament foqra jesperjenzaw livelli mhux adegwati ta’ ċertu servizzi enerġetiċi essenzjali, bħad-dawl, it-tisħin/tkessiħ, l-użu tat-tagħmir tad-dar, it-trasport u ħafna oħra. Għal din ir-raġuni, il-faqar enerġetiku jrid jiġi kkunsidrat f’diversi oqsma ta’ politika – li jinkludu l-politiki soċjali, ekonomiċi u, ovvjament, dawk klimatiċi u ambjentali.

L-isfida tal-faqar enerġetiku fl-Ewropa

Il-faqar enerġetiku hija kwistjoni kumplessa u mhux faċli biex wieħed jistima kemm il-livell kurrenti tal-faqar enerġetiku fil-muniċipalitajiet Ewropej kif ukoll l-impatti fuq il-ħajja taċ-ċittadini. Huwa stmat li 1 minn kull 10 ċittadini huma affettwati mill-faqar enerġetiku. Il-figuri juru li fl-Ewropa:

57 miljun persuna ma jistgħux isaħħnu darhom fix-xitwa [1]

104 miljun persuna ma jistgħux iżommu darhom komda matul is-sajf [1]

52 miljun persuna jkollhom jistennew biex iħallsu l-kontijiet tal-enerġija tagħhom [1]

10 miljun persuna jkollhom jimxu għal iktar minn 30 minuta biex jaċċessaw il-faċilitajiet tat-trasport pubbliku [2]

[1] https://www.energypoverty.eu/  [2] http://www.docutren.com/pdf/boletin/[IIIA%201440].pdf

L-għarfien dwar il-faqar enerġetiku qed jikber fl-Ewropa u ġie identifikat bħala prijorità ta’ politika minn numru ta’ istituzzjonijiet tal-UE, notevolment fil-pakkett leġiżlattiv tal-Kummissjoni Ewropea 'Enerġija Nadifa għall-Ewropej kollha'. Bħala parti mill-isforz tal-Kummissjoni Ewropea biex tindirizza l-faqar enerġetiku madwar il-pajjiżi tal-UE, fl-2018 inħoloq l-Osservatorju tal-Faqar Enerġetiku tal-UE (EPOV). Il-EPOV jeżisti biex itejjeb il-kejl, il-monitoraġġ u l-kondiviżjoni tal-għarfien u l-aħjar prattiki fuq il-faqar enerġetiku. Aktar informazzjoni dwar l-EPOV tista’ tinsab hawnhekk.

Il- Patt tas-Sindki Ewropew u l-EPOV qed jingħaqdu flimkien biex jindirizzaw il-faqar enerġetiku. . Dawn iż-żewġ inizjattivi mill-Kummissjoni Ewropea, se jsostnu l-awtoritajiet lokali u reġjonali madwar l-Ewropa fl-isforz tagħhom biex inaqqsu l-faqar enerġetiku permezz tal-kondiviżjoni tal-għarfien u r-riżorsi għall-bini tal-kapaċitajiet lokali.

Useful links

Key publications including best practices from the Covenant of Mayors community, lessons learnt and useful reports from the main EU institutions are collected in this section.

Country-specific materials